Decyzja Prezesa UKE dla Gminy Miasta Bydgoszczy

20  października 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminę miasto Bydgoszcz usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat.

Usługa będzie świadczona przez gminę miasto Bydgoszcz za pomocą 54 hotspotów, które swoim zasięgiem obejmą wyłącznie miejsca publiczne na jej terenie.

Zgodnie z decyzją:

  1. maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania jak i odbierania danych, nie będzie wyższa niż 1 Mbit/s,
  2. łączny czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 45 minut w trakcie pojedynczej sesji, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie będzie krótsza niż 15 minut,
  3. hotspoty, pracują w sieci bezprzewodowej, w zakresie częstotliwości 2,4 GHz.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 30.10.17 09:45
Aktualizacja informacji: 30.07.18 13:39