Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zmiana „Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym”

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpatrzył złożone w dniu 29 stycznia 2024 r. przez Pocztę Polską S.A. propozycje zmian cennika usług powszechnych. Projekt zmian został poddany analizie pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo pocztowe. Przeprowadzona analiza nie dała podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec całości albo części projektu zmian cennika.

Zmiana cennika dotyczy przesyłek w obrocie krajowym: przesyłki listowej nierejestrowanej, przesyłki poleconej, przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością oraz potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej.

Zgodnie z art. 59 Prawa pocztowego cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika są także udostępniane w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej, a ponadto stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości zawieranej umowy.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Bargiełowska-Antczak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 10.04.2024 11:35