Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zmiana cennika usług powszechnych w obrocie krajowym

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpatrzył pozytywnie złożone 29 lipca 2022 r. przez Pocztę Polską propozycje zmian cennika usług powszechnych.

Projekt zmian został poddany analizie pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo pocztowe. Przeprowadzona analiza nie dała podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec całości albo części projektu zmian cennika.

Podjęcie tej decyzji było konieczne nie tylko ze względu na postępujące zmiany na rynku pocztowym, w tym w szczególności spadający wolumen tradycyjnej korespondencji, ale także z uwagi na zmiany czynników mikro i makroekonomicznych (podwyżka płacy minimalnej, wzrost przeciętnego wynagrodzenia, inflacja, wzrost cen paliw i energii elektrycznej).

Zgodnie z art. 59 Prawa pocztowego cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika są także udostępniane w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej, a ponadto stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości zawieranej umowy.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 28.10.2022 11:40