Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zmiana Cennika usług powszechnych Poczty Polskiej S.A.

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpatrzył pozytywnie złożone 20 sierpnia 2018 r. i 27 grudnia 2018 r. przez Pocztę Polską propozycje zmian cennika usług powszechnych.

Projekt Poczty Polskiej został poddany analizie pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo Pocztowe. Stanowią one, że usługi powszechne muszą być świadczone po przystępnych cenach, a ustalanie wysokości opłat musi odbywać się w sposób przejrzysty i niedyskryminujący oraz odzwierciedlający koszty ich świadczenia.

Przeprowadzona analiza nie dała podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec całości albo części projektu zmian cennika. Zmiany mogą zatem wejść w życie w planowanym przez Pocztę Polską terminie od 1 kwietnia 2019 r.

Zmianie ulegną ceny oferowanych przez Pocztę Polska usług. Oferta będzie też bardziej przejrzysta, z mniejszą liczbą pozycji i jednocześnie dostosowana do potrzeb klientów. Od początku kwietnia zamiast 12 pozycji listowych, będzie do wyboru 6. Poczta Polska wprowadza trzy podstawowe formaty listów: S (koperta A5), M (koperta A4) oraz L (koperta większa niż A4). Najlżejszy list może ważyć maksymalnie pół kg, najcięższy - 2 kg. 

Podjęcie tej decyzji było konieczne ze względu na spadający wolumen tradycyjnej korespondencji oraz wzrost liczby przesyłek na dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce. Zdaniem Poczty Polskiej, obecnie co trzecia przesyłka w Polsce zawiera towar, a nie papierowy list. Z szacunków Poczty Polskiej wynika, że wartość całego rynku tradycyjnych przesyłek listowych w perspektywie 2023 r. zmniejszy się do poziomu około 3,8 mld zł, wzrośnie natomiast wartość rynku e-commerce.

Szczegóły dotyczące nowego cennika dostępne są w załączonym dokumencie.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 22.03.2019 10:45