Zniesienie obowiązku składania informacji o udostępnianiu danych retencyjnych

Przypominamy, że zniesiony został obowiązek składania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej corocznych informacji dotyczących przypadków udostępniania  uprawnionym podmiotom, sądom i prokuratorom tzw. danych retencyjnych, o których mowa w art. 180c ust. ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Jest to skutek uchylenia z dniem 7 lutego 2016 r. art. 180g tej ustawy. 

Wprowadzona zmiana nie ma wpływu na pozostałe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w zakresie  zatrzymywania, przechowywania i udostępniania danych uprawnionym podmiotom, sądom i prokuratorom, określone w art. 180a ustawy - Prawo telekomunikacyjne, (podstawa prawna: art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z dnia 4 lutego 2016 r. poz. 147).

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 23.01.2019 08:50
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2019 08:52