Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Na mocy art. 176 a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 2460 z późn. zm.), przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany jest posiadać aktualny i uzgodniony plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Celem sporządzania planu jest przygotowanie przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych stosownie do przewidywanego zagrożenia, umożliwiających utrzymanie lub odtworzenie świadczenia usług telekomunikacyjnych przede wszystkim organom koordynującym działania ratownicze i służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy oraz innym podmiotom realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w następnej kolejności pozostałym użytkownikom.

Zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planu określają, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 1464) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz.U. z 2023 poz. 580).

Zgodnie z § 3 rozporządzenia przedsiębiorca obowiązany jest sporządzić plan w terminie dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej.

Przedsiębiorcy posiadający plan, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia obowiązani są do sporządzenia planu wg. niniejszego nowego rozporządzenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu aktualizacji okresowej planu sporządzonego na podstawie przepisów dotychczasowych.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Andrzej Siebyła
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 12.05.2023 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2023 12:16