Nowy kanał zgłaszania incydentów o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci

Na Platformie Usług Elektronicznych UKE uruchomiona została nowa funkcjonalność umożliwiająca zgłaszanie drogą elektroniczną informacji o naruszeniach bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych.

Formularz elektroniczny „Informowanie o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług” znajduje się pod tym adresem.

Skorzystanie z tego kanału informacyjnego jest możliwe po zalogowaniu się do PUE poprzez Profil Zaufany. Wniosek można złożyć tylko z kontekstu organizacji, którą uprzednio trzeba dodać. Istnieje również możliwość dodania osoby lub osób upoważnionych do zgłaszania incydentów jako przedstawiciela organizacji poprzez funkcjonalność – „Dodanie przedstawiciela organizacji” (Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z PUE zawarte są w zakładce POMOC).

Nowa funkcjonalność uzupełnia dotychczasowy i w dalszym ciągu funkcjonujący kanał przesyłania informacji, tj. pocztą elektroniczną poprzez Punkt Kontaktowy Prezesa UKE.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 19.06.19 14:13
Aktualizacja informacji: 19.06.19 14:30