Realizacja projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej formalnie zakończyła się.

Realizacja projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej zakończyła się na początku 2017 r. Osiągnięty został bezpośredni cel projektu, jakim było zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych oraz usług publicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w formie cyfrowej zainteresowanym konsumentom i podmiotom rynku telekomunikacyjnego, pocztowego, radiowego i telewizyjnego. 

Dzięki Platformie Usług Elektronicznych (PUE) zyskali oni dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Urząd droga elektroniczną.

Platforma Usług Elektronicznych

31 stycznia 2017 r. został złożony wniosek o płatność końcowąuzyskał akceptację Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 14 listopada 2017 r.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 31.01.17 11:00
Aktualizacja informacji: 03.04.18 13:00