Realizacja projektu Budowa platformy e-usług

Realizacja projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej zakończyła się na początku 2017 r.

Osiągnięty został bezpośredni cel projektu, jakim było zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych oraz usług publicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w formie cyfrowej zainteresowanym konsumentom i podmiotom rynku telekomunikacyjnego, pocztowego, radiowego i telewizyjnego. 

Dzięki Platformie Usług Elektronicznych (PUE) zyskali oni dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Urząd drogą elektroniczną.

https://pue.uke.gov.pl/#/

31 stycznia 2017 r. został złożony wniosek o płatność końcową, uzyskał akceptację Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 14 listopada 2017 r.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 14.11.17 11:45
Aktualizacja informacji: 14.12.17 11:56