Projekty dofinansowane przez UE

 • Informacja bieżąca na temat realizacji projektu „Budowa platformy e-usług UKE” EPL

  10 kwietnia 2014

  Urząd Komunikacji Elektronicznej realizuje projekt „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej", który pozwoli na dostosowanie Urzędu do wymagań nowoczesnej, elektronicznej gospodarki oraz do zmian w przepisach prawa, które wprowadzają obowiązek realizowania spraw wnoszonych przez klientów, w formie elektronicznej.

 • PLICBD2 - rozbudowa systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych

  28 lutego 2013

  Celem projektu PLICBD2 jest rozbudowa zarządzanego przez Prezesa UKE systemu PLI CBD umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków związanych z przenoszeniem numerów telefonicznych.

 • Platforma e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej

  17 listopada 2010

  Złożony w dniu 29 marca 2012 roku do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zmodyfikowany wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej spełnił pozytywnie kryteria formalne i merytoryczne określone dla 7. osi priorytetowej.

 • System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa

  17 marca 2010

  W dniu 25 września 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 • Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych

  17 marca 2010

  Projekt Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.