Projekty dofinansowane przez UE

 • Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

  29 maj 2018

  Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020

 • Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

  26 marzec 2018

  Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020.

 • Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

  12 grudzień 2017

  Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020

 • Realizacja projektu Budowa platformy e-usług

  14 listopad 2017

  Realizacja projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej zakończyła się na początku 2017 r.

 • Realizacja projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej formalnie zakończyła się.

  31 styczeń 2017

  Realizacja projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej zakończyła się na początku 2017 r.

 • Realizacja projektu „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” zbliża się do końca

  21 grudzień 2016

  W ostatnim czasie prowadzone były bardzo intensywne prace nad projektem. Ich wynikiem jest wykonanie kilku modułów składających się na platformę e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwaną systemem EPL.