Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) – organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 36 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej w Paryżu przez 20 państw 14 grudnia 1960. Siedzibą OECD jest Château de la Muette w Paryżu. W ramach systemu OECD funkcjonuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA). Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Do dorobku prawnego OECD należą umowy i kodeksy postępowania, np. Liberalizacji Przepływów Kapitałowych i Bieżących Operacji Niewidocznych oraz zalecenia, rezolucje i deklaracje – instrumenty nieformalnego nacisku. Oprócz tego OECD wypracowuje „reguły gry” w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, tzn. opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady (wytyczne) i normy działania (standardy) w poszczególnych dziedzinach gospodarki.

W ramach OECD odbywają się również spotkania NER (Sieci Organów Regulacyjnych), do której nalezy również Urząd Komunikacji Elektronicznej. Na spotkaniach NER dyskutuje się na temat „przyszłości regulacji" w oparciu o rolę i doświadczenia organów regulacyjnych w pierwszej linii transformacji naszych gospodarek poprzez przełomowe technologie i inne bieżące strumienie prac. 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Wojciech Berezowski
Osoba publikująca informację: Wojciech Berezowski
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Berezowski
Data publikacji: 13.02.2020 09:20
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2020 09:21