Piąte Forum zainteresowanych stron BEREC - Zwiększenie łączności i innowacji w Europie

18 października odbędzie się piąte forum zainteresowanych stron zorganizowane przez BEREC w Brukseli. To jedno z najważniejszych wydarzeń w sektorze telekomunikacyjnym.

Podobnie jak w poprzednich latach, wydarzenie ma na celu wzmocnienie dialogu między BEREC a zainteresowanymi stronami.

W ramach forum będą omawiane w szczególności dwie istotne kwestie: 
• Usługi i innowacje 
• Nowe modele inwestycji. 

Dyskusja o usługach i innowacjach będzie próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób organy regulacyjne powinny równoważyć ochronę konsumentów z koniecznością promowania innowacji w dobie zmian w usługach łączności elektronicznej oraz wkraczania nowych graczy na ten rynek. Z kolei panel dotyczący nowych modeli inwestycji skupi się na optymalnych sposobach wspierania inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości oraz promowaniu konkurencji w nowych ramach regulacyjnych dotyczących dostępu. 

Ponadto, jak co roku, forum będzie okazją do dyskusji na temat przyszłorocznego planu pracy BEREC.

Forum zainteresowanych stron BEREC obywa się od 2013 r. w celu zapewnienia bezpośredniej platformy do dyskusji między BEREC i zainteresowanymi stronami. Platforma wspiera tradycyjny proces konsultacji, odbywający się przed przyjęciem dokumentów BEREC. Spotkania forum koncentrują się na kwestiach strategicznych związanych z średnio- i długoterminową wizją i wyzwaniami dla rynków komunikacji elektronicznej w Europie i ochroną konsumentów.

************
Wydarzenie ma charakter ogólnodostępny i będzie transmitowane na żywo (wraz z tłumaczeniem na język migowy) przez internet na kanale BEREC na YouTube. Istnieje możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentom za pośrednictwem konta #BERECforum na Twitterze. 

Porządek obrad dostępny jest na stronie internetowej BEREC. Rejestracja uczestników trwa do 10 października. 

Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu osobiście lub zdalnie!

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wojciech Berezowski
Publikujący: Wojciech Berezowski
Publikacja informacji: 04.10.17 13:05
Aktualizacja informacji: 27.03.18 14:41