Komitet Widma Radiowego - Radio Spectrum Committee (RSC)

Komitet Widma Radiowego został utworzony 24 kwietnia 2004r. Decyzją Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego 676/2002/WE w sprawie ram regulacyjnych dla polityki widma radiowego we Wspólnocie Europejskiej.

RSC pełni funkcję doradczą i regulacyjną wspomagając Komisję Europejską w opracowywaniu i przyjmowaniu odpowiednich technicznych środków wykonawczych, dzięki którym możliwa jest realizacja wspólnotowej polityki zapewniającej harmonizację warunków dostępu do widma radiowego, efektywnego wykorzystania widma, jak również dostępności informacji na temat wykorzystania widma.

RSC współpracuje z CEPT w zakresie harmonizacji warunków dostępu do widma i jego efektywnego wykorzystania. Zgodnie z art. 4 decyzji 676/2002/WE, Komisja Europejska może wydać upoważnienie CEPT do opracowania technicznych środków wykonawczych zapewniających efektywne wykorzystanie częstotliwości w obrębie Wspólnoty.

W pracach RSC bierze udział przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Więcej informacji o RSC.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wojciech Berezowski
Publikujący: Wojciech Berezowski
Publikacja informacji: 09.10.06 13:10
Aktualizacja informacji: 16.05.18 12:29