Komisja Europejska zaprasza do udziału w konkursie European Broadband Awards 2016

Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania projektów w konkursie European Broadband Awards 2016. Zgłaszać można wszelkie projekty, które zapewniają obywatelom dostęp do internetu szerokopasmowego – niezależnie od ich wielkości, lokalizacji, używanej technologii. Dotyczy to zarówno projektów prowadzonych przez instytucje publiczne, jak i podmioty prywatne.

Komisja Europejska chce nagrodzić wyróżniające się projekty szerokopasmowe w całej Europie. Można je zgłosić w następujących kategoriach:

  • Innowacyjny model finansowania, biznesu lub inwestycyjny (Innovative models of financing, business and investment),
  • Redukcja kosztów i wspólne inwestycje (Cost reduction and co-investment),
  • Wpływ społeczno-ekonomiczny i dostępność cenowa (Socio-economic impact and affordability),
  • Otwartość i konkurencja (Openness and competition),
  • Projekt ponadczasowy i jakość usługi (Future-proof and quality of service).

Pan Günther Oettinger, Komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego ogłosi zwycięzców podczas wydarzenia B-DAY: Going Giga”, które odbędzie się 14-15 listopada 2016 r. w Brukseli. Komisja Europejska (DG CONNECT) będzie ponadto promować finalistów i zwycięzców konkursu w mediach, na swojej stronie internetowej oraz w newsletterach, oraz umieści je w bazie danych dobrych praktyk na stronie internetowej Broadband Europe.

Termin na przesyłanie zgłoszeń upływa 15 września 2016 r. Projekty będą oceniane przez pięcioosobowe jury złożone z ekspertów ds. internetu szerokopasmowego z UE. Dalsze informacje oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji i European Commission.

Zachęcamy wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektów szerokopasmowych w Polsce do udziału w tym prestiżowym konkursie!

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 06.09.16 12:45
Aktualizacja informacji: 16.05.18 12:20