Grupa ds. Polityki Widma Radiowego - Radio Spectrum Policy Group (RSPG)

Grupa została powołana na mocy decyzji Komisji Europejskiej (2002/622/CE) ustanawiającej Grupę ds. Polityki Widma Radiowego.

RSPG składa się z wysokich rangą przedstawicieli administracji rządowych państw członkowskich i z wysokiego rangą przedstawiciela KE. W charakterze obserwatorów biorą udział w obradach również przedstawiciele administracji państw kandydujących do Unii Europejskiej oraz Norwegia, Lichtenstein, Islandia i przedstawiciele CEPT, ETSI.

Głównym celem działania RSPG jest koordynacja polityk państw UE w zakresie widma częstotliwości i harmonizacja jego wykorzystania, co stanowi niezbędne warunki dla ustanowienia i poprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz kreowania polityk wspólnotowych w zakresie łączności elektronicznej, transportu, badań i rozwoju.
RSPG jest forum na którym przygotowywane są stanowiska WE do Światowych i Regionalnych Konferencji Radiokomunikacyjnych.

Zadaniem RSPG jest pomoc Komisji Europejskiej i służenie jej radą w szczególności w aspektach odnoszących się do polityki widma:

dostępność widma,
harmonizacja i przydziały częstotliwości,
zagospodarowanie widma.

W pracach RSPG bierze udział przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Więcej informacji na temat RSPG.


 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wojciech Berezowski
Publikujący: Wojciech Berezowski
Publikacja informacji: 09.10.06 13:10
Aktualizacja informacji: 16.05.18 12:30