UKE rozpoczyna realizację projektu współpracy bliźniaczej na rzecz gruzińskiego urzędu regulacyjnego (GNCC)

17 listopada 2017 r. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Gruzji notyfikowało umowę współpracy bliźniaczej (ang. twinning) w ramach projektu nr GE/15/ENI/TE/01/16 (GE/27) na rzecz gruzińskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego – Gruzińskiej Państwowej Komisji Łączności (GNCC) pt. „Wsparcie Gruzińskiej Państwowej Komisji Łączności w rozwoju swoich ram regulacyjnych łączności elektronicznej oraz zdolności operacyjnych zgodnie z ramami regulacyjnymi UE”. Od tego momentu rozpoczyna się wdrożenie projektu i trwać będzie przez 18 miesięcy.  Budżet projektu wynosi 1,3 mln EURO. Głównym jego celem jest wspieranie Gruzji w rozwoju telekomunikacyjnych ram regulacyjnych zgodnie z ramami regulacyjnymi UE w kierunku zapewnienia świadczenia konkurencyjnego otoczenia dla wszystkich uczestników rynku w gruzińskim sektorze łączności elektronicznej. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum, które tworzą: Urząd Regulacji Łączności Republiki Litewskiej (RRT) jako Kierownik Projektu oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) i Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii (BMWi) jako Młodsi Partnerzy. Obsługę administracyjną tego Projektu zapewnia litewska Centralna Agencja Zarządzania Projektami (CPMA). UKE odpowiedzialne jest za dwa z sześciu komponentów tego projektu.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 17.11.2017 15:35
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2018 09:15