COCOM styczeń 2019 2019

  • COCOM styczeń 2019

    21 stycznia 2019

    Prezes UKE wzywa do przekazania danych dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez wypełnienie załączonego formularza.