Agenda cyfrowa 2019 2019

  • Agenda Cyfrowa 2019

    10 stycznia 2019

    Prezes UKE zwraca się z prośbą o przekazanie danych na potrzeby opracowywanej przez Komisję Europejską Agendy Cyfrowej.