Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

451

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KRAWARKON" sp. z o.o.

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer Identyfikacji Podatkowej

521-008-57-03

KRS 0000022515

Adres

ul. Burgaska 2/4, Warszawa 02-758 Warszawa


1 Ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / publiczna sieć telekomunikacyjna przeznaczona do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych (TVK) / drogą kablową
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć transmisji danych / lokalna sieć transmisji danych (sieć teleinformatyczna)
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa zapewniania dostępu do sieci Internet
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa tranzytu połączeń telefonicznych w technologii VoIP z wykorzystaniem numeru dostępu NDS
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa tranzytu połączeń telefonicznych w technologii VoIP nie wykorzystując numeru dostępu NDS / świadczona we własnej sieci telekomunikacyjnej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / Usługa telefoniczna w sieci telewizji kablowej
Obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna
gmina Warszawa
powiat Warszawa
gmina Nowy Dwór Mazowiecki

Stacje czołowe
Obszar działania sieci Adresy sieci czołowych
gmina Warszawa ul. Burgaska 2/4, Warszawa
gmina Nowy Dwór Mazowiecki ul. Bohaterów Modlina 28, Nowy Dwór Mazowiecki

Dane z rejestru według stanu na dzień: 2022-01-18

Cofnij