Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

448

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

TOWARZYSTWO EKSPOLATACJI KABLOWEJ SIECI TELEWIZYJNEJ JANSAT

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

stowarzyszenie

Numer Identyfikacji Podatkowej

556-23-57-282

KRS 0000117933

Adres

ul. Ogrodowa 16, Janikowo 88-160 Janikowo


1 Ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / publiczna sieć telekomunikacyjna przeznaczona do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych (TVK) / drogą kablową
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych
Obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna
Rzeczpospolita Polska

Stacje czołowe
Obszar działania sieci Adresy sieci czołowych
Rzeczpospolita Polska ul. Przemysłowa 30, Janikowo

Dane z rejestru według stanu na dzień: 2022-01-18

Cofnij