Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

416

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

NETRIX Waldemar Antkowski

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

Numer Identyfikacji Podatkowej

587-158-18-53

EDG 1111/04


Dane z rejestru według stanu na dzień: 2022-01-18

Cofnij