Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

390

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

PRZEDSIĘBIORSTWO AJC Adam Ozga PRZEDSIĘBIORSTWO AJC2

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

Numer Identyfikacji Podatkowej

9371021449

CEIDG


Dane z rejestru według stanu na dzień: 2022-01-18

Cofnij