Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

7

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

TK TELEKOM Sp. z o.o.

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer Identyfikacji Podatkowej

526-254-87-53

KRS 0000024788

Adres

ul. Kijowska 10/12A, Warszawa 03-743 Warszawa


1 Ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / ruchoma publiczna sieć telefoniczna nieposiadająca własnej infrastruktury radiowej (sieć typu MVNO)
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / publiczna sieć telekomunikacyjna przeznaczona do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych (TVK)
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć transmisji danych
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / radiowa sieć dyspozytorska
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć satelitarna typu VSAT
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w ruchomej publicznej sieci telefonicznej nieposiadającej własnej infrastruktury radiowej (sieć typu MVNO)
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa zapewniania dostępu do sieci Internet
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna świadczona w sieci satelitarnej typu VSAT
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa tranzytu połączeń telefonicznych w technologii VoIP z wykorzystaniem numeru dostępu NDS
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / niepubliczna ruchoma sieć telefoniczna / typu GSM-R
świadczenie usług telekomunikacyjnych / telefoniczna w niepublicznej sieci ruchomej / typu GSM-R
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / Stacjonarna niepubliczna sieć telefoniczna
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna w zakresie transmisji danych i transmisji głosu świadczona w sieci radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w stacjonarnej niepublicznej sieci telefonicznej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / niepublicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w stacjonarnej niepublicznej sieci telefonicznej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych
Obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna
Rzeczpospolita Polska

Stacje czołowe
Obszar działania sieci Adresy sieci czołowych

Dane z rejestru według stanu na dzień: 2021-12-07

Cofnij