Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

46

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

PSN Infrastruktura Sp. z o.o.

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer Identyfikacji Podatkowej

526-003-66-64

KRS 0000035232

Adres

ul. Migdałowa 4, Warszawa 02-796 Warszawa


1 Ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / publiczna sieć telekomunikacyjna przeznaczona do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych (TVK) / drogą rozsiewczą
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć transmisji danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa zapewniania dostępu do sieci Internet
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna świadczona w radiowej sieci dyspozytorskiej typu trankingowego
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / interfejsy programów aplikacyjnych
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / radiowa sieć dyspozytorska / typu trankingowego
świadczenie usług telekomunikacyjnych / transmisja sygnałów w zakresie rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / system dostępu warunkowego
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / elektroniczny przewodnik po programach
Dostarczanie udogodnień towarzyszących / multipleksowanie sygnałów cyfrowych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / dzierżawa pojemności sieci dla szerokopasmowych usług bezprzewodowych
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć cyfrowej emisji sygnału / DVB-T
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć cyfrowej emisji sygnału / DVB-H
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć cyfrowej emisji sygnału / DMB
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć cyfrowej emisji sygnału / DAB
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa cyfrowej emisji sygnału / DVB-T
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa cyfrowej emisji sygnału / DVB-H
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa cyfrowej emisji sygnału / DMB
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa cyfrowej emisji sygnału / DAB
Obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna
Rzeczpospolita Polska

Stacje czołowe
Obszar działania sieci Adresy sieci czołowych

Dane z rejestru według stanu na dzień: 2021-12-07

Cofnij