Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

37

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGAM" SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

spółka akcyjna

Numer Identyfikacji Podatkowej

685-165-69-79

KRS 0000419551

Adres

ul. Mickiewicza 148A, Jasło 38-200


1 Ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa zapewniania dostępu do sieci Internet
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / stacjonarna publiczna sieć telekomunikacyjna
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna nieposiadająca własnej infrastruktury radiowej (sieć typu MVNO)
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej nieposiadającej własnej infrastruktury radiowej (sieć typu MVNO)
Obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna
strefa numeracyjna krośnieńskie (13)
Rzeczpospolita Polska

Stacje czołowe
Obszar działania sieci Adresy sieci czołowych

Dane z rejestru według stanu na dzień: 2021-12-07

Cofnij