Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

28

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

SFERIA S.A.

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

spółka akcyjna

Numer Identyfikacji Podatkowej

526-165-82-38

KRS 0000246663

Adres

Al. Stanów Zjednoczonych 61A, Warszawa 04-028 Warszawa


1 Ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / ruchoma publiczna sieć telefoniczna
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / ruchoma publiczna sieć telefoniczna nieposiadająca własnej infrastruktury radiowej (sieć typu MVNO)
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / publiczna sieć telekomunikacyjna przeznaczona do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych (TVK) / drogą kablową
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć transmisji danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w publicznej ruchomej sieci telefonicznej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w ruchomej publicznej sieci telefonicznej nieposiadającej własnej infrastruktury radiowej (sieć typu MVNO)
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa zapewniania dostępu do sieci Internet
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / stacjonarna sieć telefoniczna korzystająca z numeracji innego operatora
Obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna
gmina Warszawa
Rzeczpospolita Polska

Stacje czołowe
Obszar działania sieci Adresy sieci czołowych
gmina Warszawa Al. Jana Pawła II 80, Warszawa

Dane z rejestru według stanu na dzień: 2021-12-07

Cofnij