Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

21

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARREKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer Identyfikacji Podatkowej

7690005408

KRS 0000907459

Adres

ul. Szkolna 6, Kleszczów 97-410 Kleszczów


1 Ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć transmisji danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa zapewniania dostępu do sieci Internet
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / stacjonarna publiczna sieć telekomunikacyjna
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna sprzedawana we własnym imieniu i na własny rachunek, wykonywana przez innego dostawcę usług / usługa transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych
Obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna
Rzeczpospolita Polska

Stacje czołowe
Obszar działania sieci Adresy sieci czołowych

Dane z rejestru według stanu na dzień: 2021-12-07

Cofnij