Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

1

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

ORANGE POLSKA S.A.

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

spółka akcyjna

Numer Identyfikacji Podatkowej

526-02-50-995

KRS 0000010681

Adres

Aleje Jerozolimskie 160, Warszawa 02-326 Warszawa


1 Ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / ruchoma publiczna sieć telefoniczna
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / ruchoma publiczna sieć telefoniczna nieposiadająca własnej infrastruktury radiowej (sieć typu MVNO)
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć transmisji danych
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / stacjonarna wyodrębniona sieć teletransmisyjna przeznaczona do świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w publicznej ruchomej sieci telefonicznej
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w ruchomej publicznej sieci telefonicznej nieposiadającej własnej infrastruktury radiowej (sieć typu MVNO)
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa zapewniania dostępu do sieci Internet
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa tranzytu połączeń telefonicznych w technologii VoIP z wykorzystaniem numeru dostępu NDS
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna sprzedawana we własnym imieniu i na własny rachunek, wykonywana przez innego dostawcę usług / transmisja danych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa telekomunikacyjna sprzedawana we własnym imieniu i na własny rachunek, wykonywana przez innego dostawcę usług / zapewnianie dostępu do sieci Internet
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / publiczna sieć telekomunikacyjna przeznaczona do rozpowszechniania lub rozprowadzania sygnałów radiofonicznych lub telewizyjnych
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć transmisji danych POLPAK, POLPAK-T, TPNET działająca w oparciu o technologie pakietowe, w szczególnosci Frame Relay, ATM, IP MPLS
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć satelitarna systemu Inmarsat
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć cyfrowa oparta na technologii ISDN, B-ISDN (cyfrowa komutacja i cyfrowa transmisja) oraz technologii DSL (ADSL, HDSL, VDSL, SDSL) oraz technologii HiS
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / ruchoma sieć radiotelefoniczna wykorzystująca pasmo 450 MHz
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / eksploatacja zasobów pojemności segmentów kosmicznych satelitów systemów Intelsat, Eutelsat, Intersputnik, Inmarsat, New Skies Satellites
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / eksploatacja węzła poczty elektronicznej POLKOM 400 w oparciu o technologię X.400
świadczenie usług telekomunikacyjnych / publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne świadczone zgodnie z przeznaczeniem publicznej sieci telekomunikacyjnej przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania sygnałów radiofonicznych lub telewizyjnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / dzierżawa zasobów pojemności segmentów kosmicznych satelitów systemów Intelsat, Eutelsat, Intersputnik, Inmarsat, New Skies Satellites dla celów umożliwienia innym podmiotom prowadzenia działalności komercyjnej na bazie przedmiotowej pojemności satelitarn
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usług telekomunikacyjnych świadczonych na bazie pojemności satelitarnej wynikających z przeznaczenia sieci,
świadczenie usług telekomunikacyjnych / udostępnianie infrastruktury telekomunikacyjnej sieci publicznych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / udostępnianie synchronizacji, sygnałów i wiadomości sygnalizacji sieci publicznych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / realizowanie, na bazie dzierżawionej pojemności satelitarnej, łączy typu punkt-punkt, punkt-wielopunkt dla transmisji danych i przekazów multimedialnych
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji danych w ruchu krajowym i międzynarodowym, zapewnianie dostępu do sieci Internet oraz dzierżawa łączy na bazie sieci POLPAK, POLPAK-T i TPNET, Ethernet
świadczenie usług telekomunikacyjnych / świadczenie i udostępnianie krajowych i międzynarodowych usług poczty elektronicznej POLKOM-400 w oparciu o technologię X.400.
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usług zintegrowanych na bazie sieci cyfrowej ISDN i DSL, polegające na dzierżawie kanałów cyfrowych wąsko- i szerokopasmowych, zapewnianiu dostępu do sieci Internet, świadczeniu usług telefonicznych, transmisji faksów i danych, multimedialnych LMDS
świadczenie usług telekomunikacyjnych / na bazie sieci Inmarsat, połączenia telefoniczne, teleksowe, faksowe, transmisję danych, dostęp do Internet oraz na ratunek, telefon. i trans. danych pomiędzy terminalami ruchomymi i innymi sieciami, dzierżawie, sprzedaży oraz rejestrację terminali
świadczenie usług telekomunikacyjnych / wysyłania w relacjach krajowych i międzynarodowych krótkich wiadomości tekstowych w postaci SMS lub E-mail z wybranych automatów telefonicznych TP na numery telefonów operatorów
świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych
Obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna
Rzeczpospolita Polska

Stacje czołowe
Obszar działania sieci Adresy sieci czołowych

Dane z rejestru według stanu na dzień: 2021-12-07

Cofnij