Nabory

 • Starszy specjalista w Delegaturze w Poznaniu

  21 kwiecień 2018

  Starszy specjalista ds. zwalczania zakłóceń radioelektrycznych, wykrywania nielegalnych emisji radiowych, prowadzenia kontroli i postępowań pokontrolnych z zakresu radiokomunikacji, telekomunikacji i poczty w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Poznaniu.

 • Specjalista w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni

  19 kwiecień 2018

  Specjalista ds. kontroli radiowej i zwalczania zakłóceń oraz kontroli telekomunikacyjnej i pocztowej w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Gdyni.

 • Specjalista w Delegaturze w Szczecinie

  19 kwiecień 2018

  Specjalista ds. wydawania i ewidencji pozwoleń radiowych, kontroli widma radiowego, zwalczania zakłóceń oraz nielegalnych emisji radiowych, a także kontroli z zakresu telekomunikacji i poczty w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Szczecinie

 • Specjalista w Departamencie Rynku Pocztowego

  17 kwiecień 2018

  Specjalista ds. przygotowywania analiz i raportów w zakresie funkcjonowania rynku usług pocztowych w Wydziale Analiz i Sprawozdawczości w Departamencie Rynku Pocztowego

 • Główny specjalista w Departamencie Kontroli

  12 kwiecień 2018

  Główny specjalista ds. Porozumienia Trójstronnego w sprawie realizacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Zespole POPC Południe w Departamencie Kontroli

 • Starszy specjalista w Departamencie Zarządzania Zasobami Częstotliwości

  10 kwiecień 2018

  Starszy specjalista ds. wydawania decyzji administracyjnych w zakresie sieci radiokomunikacyjnych w Wydziale Sieci Radiokomunikacyjnych w Departamencie Zarządzania Zasobami Częstotliwości