Kogo szukamy!

 • PROFIL TECHNOLOGICZNY - oferta praktyk + case study rozwiń element

  Praktyki w Departamencie Techniki, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. działania systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD),
  2. funkcjonowania Centrów Przetwarzania Danych PLI CBD,
  3. zadań związanych z obsługą przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz jego praw i obowiązków, związanych z PLI CBD,
  4. regulacji i zasad dotyczących gospodarki zasobami numeracji w Polsce i na świecie,
  5. wprowadzania danych do systemu informatycznego Tablic Zagospodarowania Numeracji,
  6. bieżących spraw i rejestrów oraz obsługi informacyjnej klientów.
  Laptop na tle serwerowni

  Kobieta z laptopem przed serwerem

  Praktyki w Departamencie Kontroli, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. funkcjonowania laboratorium badawczego, akredytowanego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025,
  2. wykonywania badań kompatybilności elektromagnetycznej, urządzeń radiowych i urządzeń podlegających rozporządzeniom ekoprojektu i etykietowania,
  3. dokumentowania przeprowadzonych badań,
  4. opracowywania zleceń postępowań kontrolnych delegaturom urzędu,
  5. redagowania oraz weryfikowania projektów pism w ramach postępowań pokontrolnych,
  6. prowadzenia postępowań wyjaśniających w stosunku do podmiotów zagranicznych, wprowadzających do obrotu wyroby niezgodne.

  Praktyki w Departamencie Częstotliwości,
  w trakcie których rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. narzędzi inżynierskich, służących do prowadzenia analiz kompatybilnościowych,
  2. wydawania decyzji w formacie .xml,
  3. analizy merytorycznej wniosków operatorów telekomunikacyjnych,
  4. regulacji oraz zasad przydzielania i zarządzania zasobami częstotliwości,
  5. analiz, dotyczących możliwości współistnienia różnych systemów radiowych oraz wdrażania nowych technologii (m.in. 5G),
  6. przygotowywania projektów decyzji administracyjnych dotyczących systemów radiokomunikacyjnych.
  Maszt telekomunikacyjny na tle nieba

  Mile widziane:

  kierunek studiów: elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, informatyka, prawo, administracja,

  umiejętności: miernictwo elektryczne, dobra znajomość języka angielskiego.

  kieruje do filmu z prezentacją

  Prezentacja

  zadania dla profilu technologicznego

  Case studies