Kogo szukamy!

 • PROFIL TECHNOLOGICZNY - oferta praktyk + case study rozwiń element

  Praktyki w Departamencie Techniki, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. funkcjonowania systemu PLI CBD między innymi poprzez zapoznanie się z dokumentacją systemu oraz zapisami wideo pokazującymi Centra Przetwarzania Danych  PLI CBD,
  2. zadań związanych z obsługą przedsiębiorcy telekomunikacyjnego jego praw i obowiązków związanych z PLI CBD,
  3. zapoznania się ze wszystkimi funkcjonalnościami systemu PLI CBD, tj. lokalizacyjnej, przenoszenia numerów; prowadzenia gospodarki numeracją; Centralnej Bazy Numerów,
  4. regulacji i zasad dotyczących gospodarki zasobami numeracji w Polsce i na świecie,
  5. wprowadzania danych do Tablic Zagospodarowania Numeracji (aplikacja informatyczna),
  6. bieżących spraw i rejestrów oraz obsłudze informacyjnej klientów.
  Laptop na tle serwerowni

  Kobieta z laptopem przed serwerem

  Praktyki w Departamencie Kontroli, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. funkcjonowania laboratorium badawczego, akredytowanego na normę PN-EN ISO/IEC 17025,
  2. metod wykonywania badań kompatybilności elektromagnetycznej, urządzeń radiowych i urządzeń podlegających pod rozporządzenia ekoprojektu i etykietowania,
  3. dokumentowania przeprowadzonych badań,
  4. opracowaniu zleceń postępowań kontrolnych delegaturom UKE,
  5. redagowania oraz weryfikowania projektów pism w ramach postępowań pokontrolnych,
  6. prowadzenia postępowań wyjaśniających w stosunku do podmiotów zagranicznych, wprowadzających do obrotu wyroby niezgodne.

  Praktyki w Departamencie Częstotliwości,
  w trakcie których rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. dedykowania narzędzia inżynierskie służące do prowadzenia analiz kompatybilnościowych,
  2. wydawania decyzji w formacie xml,
  3. analizy merytorycznej wniosków operatorów telekomunikacyjnych,
  4. regulacji oraz zasad przydzielania i zarządzania zasobami częstotliwości,
  5. analiz dotyczących możliwości współistnienia różnych systemów radiowych oraz wdrożenia nowych technologii (m.in. 5G),
  6. przygotowywania projektów decyzji administracyjnych dotyczących systemów radiokomunikacyjnych.
  Maszt telekomunikacyjny na tle nieba

  Mile widziane:

  kierunek studiów: elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, informatyka, prawo, administracja, umiejętności w zakresie miernictwa elektrycznego, dobra znajomość języka angielskiego.

  kieruje do filmu z prezentacją

  Prezentacja

  zadania dla profilu technologicznego

  Case studies