Kogo szukamy!

 • PROFIL PRAWNO-ADMINISTRACYJNY - oferta praktyk rozwiń element

  Praktyki w Biurze Dyrektora Generalnego, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. opracowywania projektów wewnętrznych aktów normatywnych: zarządzeń, regulaminów i procedur,
  2. rozpatrywania petycji, skarg i wniosków, dotyczących funkcjonowania UKE,
  3. postępowań administracyjnych, dotyczących udzielenia ulg w spłacie zobowiązań oraz egzekucji należności, pobieranych przez UKE.
  Stos teczek z dokumentami na biurku
  Stos teczek z dokumentami na biurku

  Praktyki w Departamencie Regulacji, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. prowadzenia postępowań administracyjnych zgodnie z Ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz Prawem telekomunikacyjnym,
  2. analizy materiału dowodowego na potrzeby wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy oraz przygotowania projektu rozstrzygnięcia,
  3. analizy ksiąg wieczystych w zakresie ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

  Praktyki w Departamencie Prawnym, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. poszerzenia wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Prawa telekomunikacyjnego i Prawa pocztowego,
  2. bieżących spraw z zakresu obsługi prawnej, postępowań sądowych i legislacji,
  3. wyszukiwania przepisów prawa, orzecznictwa, poglądów doktryny – samodzielnie i w zespole, a także prezentowania wyników poszukiwań.
  Stół na którym są: Figurka Temidy, długopis, dokument i pieczęć

  Mile widziane:

  kierunek studiów: prawo, administracja,

  umiejętności: obsługa programów Legalis, Lex, dobra znajomość języka angielskiego.

  kieruje do filmu z prezentacją

  Prezentacja

  zadania dla profilu konsumenckiego

  Case studies