Praktyki i wolontariat

Dwoje ludzi pracujących na laptopach

ZASADY 

Praktyki i wolontariat

Z myślą o młodych, ambitnych osobach, które chcą zdobyć nieprzeciętne umiejętności oraz doświadczenie zawodowe, organizujemy praktyki i wolontariat.

Oferujemy

Zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego w administracji rządowej w obszarze:

 • analiz, regulacji i kontroli rynku telekomunikacyjnego oraz pocztowego,
 • gospodarki zasobami częstotliwości,
 • zarządzania zasobami numeracji telefonicznej,
 • kontroli spełniania wymagań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej.

Zapraszamy

 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • studentów i absolwentów studiów wyższych,
 • aplikantów radcowskich.

Wymagane dokumenty:

 • z inicjatywy kandydata:
  1. - wniosek o odbycie praktyki/wolontariatu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (plik do pobrania),
  2. - kopii legitymacji uczniowskiej/studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły/uczelni, potwierdzającego fakt bycia uczniem/studentem lub kopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły minimum na poziomie gimnazjum w przypadku praktyki absolwenckiej,
  3. - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki,
 • na podstawie skierowania:
  1. - wniosek o zorganizowanie praktyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (plik do pobrania),
  2. - skierowanie ze szkoły/uczelni/Okręgowej Izby Radców Prawnych,
  3. - program praktyk,
  4. - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki.

Kompletne zgłoszenie prosimy przesyłać, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki/wolontariatu na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Biuro Administracji

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

lub pod adres e-mail: .

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych.

Osoby zainteresowane stażem proszone są o kontakt na powyższy adres.


Inne informacje:

Praktyki i wolontariat, odbywają się w czasie trwania roku szkolnego (akademickiego) oraz w okresie wakacyjnym i organizowane są nieodpłatnie.
Koszty przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania pokrywa praktykant/wolontariusz.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu odbycia praktyki/wolontariatu* oraz w związku z odbywaniem praktyki/wolontariatu* w UKE, jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z odbywaniem praktyki/wolontariatu dostępne są na stronie internetowej UKE: Klauzula informacyjna - praktyki i wolontariat.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 25.09.18 08:28
Aktualizacja informacji: 25.09.18 08:28