Praktyki i wolontariat

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych, ambitnych osób, które chcą pozyskać doświadczenie zawodowe i nabyć umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) organizuje praktyki oraz wolontariat.

Co oferujemy?

Praktykanci i wolontariusze mają możliwość zmierzenia się z wyzwaniami, jakie wiążą się z pracą w UKE, w tym:

 • uzyskują wiedzę o funkcjonowaniu UKE,
 • poznają regulacje prawne w zakresie kompetencji UKE,
 • poznają zadania Urzędu pod kątem swojego kierunku kształcenia,
 • zdobywają cenne umiejętności związane z ich obszarem zainteresowań,
 • poznają specyfikę pracy w branży telekomunikacyjnej.

Kto może zostać praktykantem lub wolontariuszem?

O praktyki lub wolontariat w UKE mogą się ubiegać:

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 • studenci studiów wyższych,
 • aplikanci radcowscy,
 • absolwenci.

Jakie są warunki przyjęcia na praktyki lub wolontariat?
Przyjęcie osoby zainteresowanej na praktykę lub wolontariat zależy od możliwością zapewnienia jej opieki przez pracownika komórki organizacyjnej UKE, w której dana osoba zamierza zdobywać doświadczenie, jak również spełniania warunków formalnych, a w szczególności złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia na praktyki:

z własnej inicjatywy kandydata:

 • życiorys (CV),
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu ucznia/studenta/aplikanta od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • wiosek o odbycie praktyki (wzór do pobrania poniżej);

na podstawie skierowania:

 • życiorys (CV),
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu ucznia/studenta/aplikanta od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • wniosek o odbycie praktyki (wzór do pobrania poniżej)
 • skierowanie ze szkoły/uczelni/Okręgowej Izby Radców Prawnych,
 • program praktyk.

Osoby zainteresowane świadczeniem wolontariatu w UKE powinny złożyć:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • wniosek o świadczenie wolontariatu (wzór do pobrania poniżej).

Kompletne zgłoszenie na praktykę lub wolontariat powinno być złożone co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki/wolontariatu.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Biuro Administracji i Kadr

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

lub na adres: .

Inne informacje:

Praktyki mogą odbywać się zarówno w czasie trwania roku szkolnego (akademickiego), jak również w okresie wakacyjnym.

Praktyki oraz wolontariat organizowane w UKE są nieodpłatne. UKE nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania praktykanta/wolontariusza.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) UKE informuje, iż administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach wymaganych do zgłoszenia na praktyki lub wolontariat jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia przyjęcia na praktyki lub wolontariat w UKE i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobom składającym dokumenty wymagane do zgłoszenia na praktyki lub wolontariat przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 23.02.18 21:57
Aktualizacja informacji: 13.12.17 13:27