Rejestr urządzeń

Zgodnie z art. 144c ust. 1 używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, niewymagającego pozwolenia na podstawie art. 144 ust. 2 pkt 4, podlega wpisowi do rejestru urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia, zwanego dalej „rejestrem urządzeń”.

Wpisowi do rejestru urządzeń podlegają te urządzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze, które wykorzystują zakresy częstotliwości zarezerwowane na rzecz podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością, o ile rezerwacja częstotliwości przewiduje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia i określa warunki wykorzystywania częstotliwości.

Organem prowadzącym rejestr urządzeń jest Prezes UKE.

Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru urządzeń na podstawie wniosku złożonego przez podmiot uprawniony do dysponowania częstotliwością.
Rejestr urządzeń jest:

  • prowadzony w systemie informatycznym,
  • jawny,
  • publikowany na stronie podmiotowej BIP UKE.

Wpis do rejestru nie podlega opłatom.

Na tej stronie Prezes UKE zamieszcza aktualny rejestr urządzeń. 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 24.11.17 11:00
Aktualizacja informacji: 24.04.18 09:18