Pozwolenia radiowe i rezerwacje dla stacji radiofonicznych

Wykaz wydanych przez Prezesa UKE pozwoleń radiowych na używanie urządzeń nadawczych dla stacji radiofonicznych pracujących w służbie radiodyfuzyjnej.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w drodze decyzji wydaje pozwolenie radiowe na używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego.

Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia radiowego rozpoczyna się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu - opis procedury i wzory wniosków o wydanie pozwolenia

W załącznikach zamieszczamy wykazy pozwoleń radiowych wydanych przez Prezesa UKE na używanie urządzeń nadawczych dla stacji radiofonicznych.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 19.12.17 15:15
Aktualizacja informacji: 19.03.18 10:38