Wyszukiwarka dostawcy usług dla numeru telefonu

Dane pochodzą z systemu Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD). Jedna z funkcjonalności PLI CBD pozwala przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na procesowanie przeniesień numerów telefonów. Funkcjonalność ta  została uruchomiona dla telefonii ruchomej 26.06.2015 r., a w zakresie telefonii stacjonarnej 2.10.2015 r. Jeżeli wprowadzony numer przenoszony był po tych terminach, wówczas informacja o aktualnym dostawcy usług będzie prawidłowa. Funkcjonalność Centralnej Bazy Danych zawiera również informacje historyczne o przeniesieniach dokonanych przed wymienionymi datami, a przekazane przez samych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Jeżeli procesowanie przeniesienia wprowadzonego numeru telefonu było przed datami wymienionymi powyżej i wynik wyszukiwania wskazuje na niewłaściwego  dostawcę usług, należy w takim przypadku zwrócić się do swojego dostawcy z prośbą o podjęcie działań zmierzających do dokonania w bazie korekty.

Wyszukiwarka znajduje się na stronie archiwalnej

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 12.12.17 13:45
Aktualizacja informacji: 13.12.17 08:43