Wykazy i tablice numeracji

Tablice Zagospodarowania Numeracji

Zbiorcze zestawienia numeracji przydzielonej przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, zgodnie z Planem numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych.

Stacjonarne publiczne sieci telefoniczne:

Ruchome (komórkowe) publiczne sieci telefoniczne:

Sieci teleinformatyczne (Internet):

Numery abonenckich usług specjalnych (AUS):

Numeracja abonenckich usług specjalnych oraz zharmonizowanych usług o walorze społecznym

Sieci inteligentne (70, 80):

Sieci operatorów usług międzystrefowych i międzynarodowych oraz połączeń z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej:

Usługi wykorzystujące technologię IP:

Rejestr numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 27.11.17 13:05
Aktualizacja informacji: 30.07.18 13:22