Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
28.02.2019 13:40 Radosław Białek publikacja Dokument: Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Szczecinie
Kategoria: Majątek ruchomy UKE