Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
18.06.2018 14:10 Tomasz Hupało publikacja Dokument: Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Opolu
Kategoria: Majątek ruchomy UKE