Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
15.07.2019 12:40 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Olsztynie
Kategoria: Majątek ruchomy UKE