Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dotyczącej dostępu do infrastruktury technicznej Multimedia Polska S.A.

8 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku Multimedia Polska S.A.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Warunki mają stanowić uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie ubiegania się o dostęp oraz korzystania z infrastruktury technicznej Multimedia Polska S.A. w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni uzyskają możliwość efektywnego wykorzystania istniejących zasobów.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WIT.6082.4.2017”.  
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 08.03.18 12:40
Aktualizacja informacji: 08.03.18 12:44