Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szeligowskiej 32 C, 32 D, w tym do posadowionych na tej nieruchomości budynków.

Zgodnie z projektem decyzji, UPC jest uprawniona do:
1) doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
2) korzystania z punktów styku budynków,
3) eksploatacji instalacji telekomunikacyjnych budynków, a także usuwania ich awarii,
4) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy,
5) korzystania z energii elektrycznej.
Z uwagi na możliwość wykorzystania istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynków projekt decyzji zakłada odmowę uwzględnienia  wniosku w zakresie umożliwienia UPC wykonania własnych instalacji.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 186.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 05.12.17 16:20
Aktualizacja informacji: 11.12.17 16:21