Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

9 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości w Warszawie należącej do Robyg Apartamenty Villa Nobile sp. z o. o., w tym do wybudowanych na niej bądź obecnie będących w budowie budynków.


Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji UPC Polska sp. z o.o. jest uprawniona do:

1) wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynkach,
2) doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
3) korzystania z energii elektrycznej.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.27.2017”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 09.03.18 10:30
Aktualizacja informacji: 09.03.18 10:34