Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków, na jakich Wspólnota Mieszkaniowa Sempołowskiej 3 zapewni Michałowi Szczygłowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Spidernet Szczygłowski Michał dostęp do nieruchomości, w tym do budynku, w Częstochowie.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1) przeprowadzenia modernizacji instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego,
2) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów zmodernizowanej instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego,

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją 190.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 08.12.17 16:15
Aktualizacja informacji: 11.12.17 16:19