Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla ISTS sp. z o.o.

2 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla ISTS sp. z o.o.  do nieruchomości położonej w Krakowie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Masarskiej 9.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji ISTS sp. z o.o. jest uprawniona do:

1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego, w szczególności poprzez doprowadzenie do punktu styku linii kablowych światłowodowych,
2. korzystania z punktu styku,
3. eksploatacji miedzianych instalacji telekomunikacyjnych znajdujących się w Budynku,
4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład przyłącza telekomunikacyjnego do budynku.
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.69.2017”. 
 
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 02.03.18 09:55
Aktualizacja informacji: 02.03.18 10:00