Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla ISTS sp. z o. o.

13 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla ISTS sp. z o. o. do nieruchomości położonej w Krakowie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Bolesława Orlińskiego 8, w celu wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. utrzymywania, eksploatowania, konserwowania, remontowania i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego,
  3. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości w tym do budynku,

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.136.2017”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wojciech Gunia
Publikujący: Wojciech Gunia
Publikacja informacji: 13.03.18 13:10
Aktualizacja informacji: 13.03.18 13:13