Wyniki konsultacji projektu decyzji dla GVT – dostęp do kanalizacji kablowej Orange Polska 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji w sprawie zmiany umowy ramowej o dostęp do kanalizacji kablowej Orange Polska nr POS/K-11543 zawartej w dniu 20 lutego 2013 r. pomiędzy Orange Polska S.A. a GVT sp. z o.o.

W dniach 2 października 2020 r. – 2 listopada 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1. Orange Polska, pismem z dnia 30 października 2020 r.,
2. GVT, pismem z dnia 2 listopada 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Zapała
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.11.2020 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2020 10:35