Urządzenia radiowe niewymagające pozwolenia radiowego

Rodzaje urządzeń radiowych, których używanie nie wymaga posiadania pozwolenia radiowego.

Zgodnie z art. 144 ustawy Pt nie wymaga pozwolenia używanie następujących urządzeń radiowych:

  1. urządzenia radiowego przeznaczonego wyłącznie do odbioru,
  2. urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego:
a) używanego przez zagraniczny statek powietrzny, morski lub statek żeglugi śródlądowej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi, jeżeli urządzenie zostało dopuszczone do używania przez właściwy organ;
b) używanego, zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w służbie amatorskiej przez cudzoziemca oraz obywatela polskiego stale rezydującego za granicą podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jednorazowo pobyt taki nie jest dłuższy niż 90 dni;
c) końcowego:
  1. dołączanego do zakończenia sieci telekomunikacyjnej, z wyłączeniem urządzeń stosowanych w służbie lotniczej, morskiej lub żeglugi śródlądowej,
    • służącego do utrzymywania łączności z przebywającym krótkookresowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub znajdującym się na nim w tranzycie, zagranicznym pojazdem, statkiem powietrznym, morskim lub statkiem żeglugi śródlądowej, przytwierdzonego w sposób trwały do tego pojazdu lub statku, wykorzystującego międzynarodowo uzgodnione zakresy częstotliwości;
d) wykorzystującego zakresy częstotliwości zarezerwowane na rzecz podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością, o ile rezerwacja częstotliwości przewiduje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia i określa warunki wykorzystywania częstotliwości;
e) będącego urządzeniem klasy 1, o którym mowa w art. 154 ust. 3 ustawy Pt;
  1. objętych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw łączności w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia, rozszerzającego zakres urządzeń radiowych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 24.11.17 11:05
Aktualizacja informacji: 25.04.18 13:48