Urządzenia klasy 1

Lista urządzeń radiowych stanowiących urządzenia klasy 1.

Zgodnie z art. 154, ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej publikuje przykładową listę urządzeń radiowych stanowiących urządzenia klasy 1.

Urządzenia klasy 1 to telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe, wobec których państwa członkowskie UE nie stosują ograniczeń w zakresie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do użytku. Zgodnie z art. 144, ust. 2, pkt 5) Pt używanie urządzeń radiowych będących urządzeniami klasy 1 nie wymaga pozwolenia radiowego.

Aktualna lista urządzeń klasy 1 jest zawarta w poniższej tabeli. Szczegółowe specyfikacje interfejsów radiowych dla poszczególnych podklas, określające warunki używania urządzeń, są dostępne po kliknięciu oznaczenia konkretnej podklasy.

 

Podklasa

Rodzaje urządzeń

Zakresy częstotliwości

01

ISDN (ISDN Basic Rate, ISDN Primary Rate, ISDN U, Broadband ISDN ATM)

n.d.

07

Urządzenia przeznaczone wyłącznie do odbioru

9 kHz – 3000 GHz

09a

Urządzenia radiowe, które mogą nadawać pracując wyłącznie pod kontrolą licencjonowanych sieci typu PAMR

09b

Urządzenia radiowe, które mogą nadawać pracując wyłącznie pod kontrolą licencjonowanych sieci typu PMR

11

Stacje naziemne w służbie ruchomej satelitarnej

1525.0 – 1660.5 MHz

12

Stacje naziemne w służbie ruchomej satelitarnej

10.70 – 14.25 GHz

13

Urządzenia końcowe systemów PPDR

380 – 395 MHz

14

Stacje naziemne w służbie ruchomej satelitarnej

1610 – 2500 MHz

15

Stacje naziemne w służbie ruchomej satelitarnej

1980 – 2200 MHz

16

Stacje naziemne w służbie ruchomej satelitarnej

1525.0 – 1660.5 MHz

18

Urządzenia zgodne ze standardem DECT

1880 – 1900 MHz

19

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

40.660 – 40.700 MHz

20

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

433.050 – 434.790 MHz

21

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

2400.0 – 2483.5 MHz

22

Urządzenia do szerokopasmowej transmisji danych

2400.0 – 2483.5 MHz

24

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

13553 – 13567 kHz

25

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

26.957 – 27.283 MHz

26

Urządzenia do radiolokacji

2400.0 – 2483.5 MHz

27

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

24.15 – 24.25 GHz

28

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

868.0 – 868.6 MHz

29

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

868.7 – 869.2 MHz

30

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

869.40 – 869.65 MHz

31

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

869.7 – 870.0 MHz

32

Urządzenia alarmowe

868.6 – 868.7 MHz

33

Urządzenia alarmowe

869.25 – 869.30 MHz

34

Urządzenia alarmowe

869.65 – 869.70 MHz

35

Urządzenia alarmowe pomocy socjalnej

869.20 – 869.25 MHz

36

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

9.000 – 59.750 kHz

37

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

59.750 – 60.250 kHz

39

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

60.250 – 74.750 kHz

40a

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

74.750 – 75.250 kHz

40b

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

75.250 – 77.250 kHz

40c

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

77.250 – 77.750 kHz

40d

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

77.750 – 90.000 kHz

40e

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

90 – 119 kHz

41

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

119.0 – 128.6 kHz

42a

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

128.6 – 129.6 kHz

42b

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

129.6 – 135.0 kHz

43

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

5725 – 5875 MHz

44

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

6765 – 6795 kHz

45

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

7400 – 8800 kHz

47

Aktywne wyroby medyczne do implantacji

402 – 405 MHz

48

Urządzenia do bezprzewodowej transmisji sygnałów akustycznych i do strumieniowej transmisji danych multimedialnych

863 – 865 MHz

49

Urządzenia do wykrywania ofiar lawin

457 kHz

50

Urządzenia telematyki transportu i ruchu

76 – 77 GHz

51

Analogowe urządzenia PMR 446

446.0 – 446.1 MHz

52

Urządzenia telematyki transportu i ruchu

21.65 – 26.65 GHz

53

Urządzenia telematyki transportu i ruchu

77 – 81 GHz

54

Bezprzewodowe systemy dostępowe, w tym lokalne radiowe sieci komputerowe

5470 – 5725 MHz

56

Urządzenia do identyfikacji radiowej (RFID)

865 – 868 MHz

57b

Urządzenia stosujące technikę ultraszerokopasmową

4.2 – 4.8 GHz oraz 6.0 – 8.5 GHz

57c

Urządzenia stosujące technikę ultraszerokopasmową

9 kHz – 3000 GHz

61

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

433.05 – 434.04 MHz

62

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

244 – 246 GHz

63

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

434.04 – 434.79 MHz

64

Urządzenia wspomagające słyszenie (ALD)

169.4875 –169.5875 MHz

65

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

434.04 – 434.79 MHz

66

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

863 – 865 MHz

67

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

865 – 868 MHz

68

Urządzenia wspomagające słyszenie (ALD)

169.400 – 169.475 MHz

69

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

869.7 – 870.0 MHz

70

Urządzenia alarmowe pomocy socjalnej

169.5875 – 169.6000 MHz

71

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

61.0 – 61.5 GHz

72

Urządzenia alarmowe

869.3 – 869.4 MHz

73

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

140.0 – 148.5 kHz

74

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

148.5 – 5000.0 kHz

75

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

400 – 600 kHz

76

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

3155 – 3400 kHz

77

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

5000 – 30000 kHz

78

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

10200 – 11000 kHz

79

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

13553 – 13567 kHz

80

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

169.400 – 169.475 MHz

81

Aktywne wyroby medyczne do implantacji

9 – 315 kHz

82

Aktywne wyroby medyczne do implantacji

30.0 – 37.5 MHz

83

Aktywne wyroby medyczne do implantacji i ich urządzenia peryferyjne

401 – 402 MHz

84

Aktywne wyroby medyczne do implantacji i ich urządzenia peryferyjne

405 – 406 MHz

85

Urządzenia do implantacji stosowane u zwierząt

315 – 600 kHz

86

Analogowe nadajniki FM o małej mocy

87.5 – 108.0 MHz

88

Urządzenia do radiolokacji 

17.1 – 17.3 GHz

89

Urządzenia do radiolokacji

4.5 – 7.0 GHz

90

Urządzenia do radiolokacji

8.5 – 10.6 GHz

91

Urządzenia do radiolokacji

24.05 – 27.00 GHz

92

Urządzenia do radiolokacji

57 – 64 GHz

93

Urządzenia do radiolokacji

75 – 85 GHz

94

Urządzenia do zdalnego sterowania modeli

26990 – 27000 kHz

95

Urządzenia do zdalnego sterowania modeli

27040 – 27050 kHz

96

Urządzenia do zdalnego sterowania modeli

27090 – 27100 kHz

97

Urządzenia do zdalnego sterowania modeli

27140 – 27150 kHz

98

Urządzenia do zdalnego sterowania modeli

27190 – 27200 kHz

99

Cyfrowe urządzenia PMR 446

446.1 – 446.2 MHz

100

Urządzenia do identyfikacji radiowej (RFID)

2446 – 2454 MHz

101

Urządzenia telematyki transportu i ruchu

24.050 – 24.075 GHz

102

Urządzenia telematyki transportu i ruchu

24.075 – 24.150 GHz

103

Urządzenia telematyki transportu i ruchu

24.075 – 24.150 GHz

104

Urządzenia telematyki transportu i ruchu

24.150 – 24.250 GHz

105

Urządzenia telematyki transportu i ruchu

63 – 64 GHz

106

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

135 – 140 kHz

107

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

122 – 123 GHz

108

Urządzenia telematyki transportu i ruchu

5725 – 5875 MHz

109

Urządzenia telematyki transportu i ruchu

984 – 7 484 kHz

110

Urządzenia telematyki transportu i ruchu

7300 – 23000 kHz

111

Urządzenia telematyki transportu i ruchu

24.250 – 24.495 GHz

112

Urządzenia telematyki transportu i ruchu

24.25 – 24.50 GHz

113

Urządzenia telematyki transportu i ruchu

24.495 – 24.500 GHz

114

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

6765 – 6795 kHz

115

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

26957 – 27283 kHz

116

Urządzenia do zastosowań indukcyjnych

13553 – 13567 kHz

117

Aktywne wyroby medyczne do implantacji

2483.5 – 2500.0 MHz

118

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

26990 – 27000 kHz

119

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

27040 – 27050 kHz

120

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

27090 – 27100 kHz

121

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

27140 – 27150 kHz

122

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

27190 – 27200 kHz

123

Liczniki

169.400 – 169.475 MHz

124

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

169.4875 – 169.5875 MHz

125

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

434.04 – 434.79 MHz

126

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

57 – 64 GHz

127

Urządzenia do radiolokacji

57 – 64 GHz

128

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

169.4000 – 169.4875 MHz

129

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

169.5875 – 169.8125 MHz

130

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania

869.40 – 869.65 MHz

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 24.11.17 11:05
Aktualizacja informacji: 14.06.18 13:19