Obszary z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi UKE

Wykaz stanowi wskazanie obszarów, na których należy unikać umieszczania urządzeń radiowych operatorów telekomunikacyjnych, ponieważ pracują tam urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Urządzenia te wykorzystywane są do realizacji ustawowych zadań Prezesa UKE, tj. prowadzenia obserwacji widma elektromagnetycznego, wykrywania zakłóceń elektromagnetycznych, prowadzenie pomiarów parametrów sygnałów radiowych oraz wykonywanie innych czynności mieszczących się kompetencji Prezesa UKE, a wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W większość przypadków lokalizacje urządzeń wskazanych w załączonym wykazie są lokalizacjami siedzib Delegatur UKE, gdzie zainstalowane są urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane przez Prezesa UKE.

W celu ochrony tych urządzeń przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych zostały w wykazie  wyznaczone obszary chronione o promieniu od 0,5 km do 2,5 km od wskazanego punktu. W obrębie tego punktu nie powinny być lokalizowane żadne urządzenia nadawcze operatorów takie jak: BTS, radiolinie, nadajniki RLL, RTV i inne, które mogłyby zakłócać pracę urządzeń pomiarowo–kontrolnych wykorzystywanych przez Prezesa UKE.

Znajdujący się poniżej wykaz obszarów, na których zlokalizowane są urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane przez Prezesa UKE, jest aktualizowany po każdej zmianie wprowadzonej w tym wykazie.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 24.11.17 11:10
Aktualizacja informacji: 25.04.18 13:40